top of page
Helping Hands

Visionen

Läs mer i boken Kallad; kamp och kärlek.

Vad är Kontempel?

Vad är Kontempel?

I juni 2018 samlades en grupp med både frivilliga och medarbetare i Katarina församling i Ytterjärna utanför Stockholm. Olle Carlsson, kyrkoherde i Katarina församling, ledde dagarna utifrån temat ”En ny väg för kyrkan”.

 

Erfarenheterna från Svenska kyrkans mest välbesökta gudstjänster Allhelgona- och Katarinamässan, samt självhjälpsprogrammet Livsstegen som Carlsson tog med sig från behandlingsvärlden och Fryshuset till Katarina församling, mötte inspiration från internationella behandlingshem, retreatgårdar, frikyrkor och samtida populärfilosofiska utbildningsverksamheter.

 

Samma höst startade Katarina församling en försöksverksamhet med ambitionen att hålla Allhelgonakyrkan öppen på dagtid i veckorna. De första stegen togs mot att skapa en klosterliknande plats mitt i storstaden med gemenskap och dagliga böner, kontemplativa praktiker, inspirationsföreläsningar och arbete i kyrkans odling i Helgalunden. Både frivilliga och medarbetare i Katarina församling hjälptes åt med att vara värdar, hålla i andakter och driva caféet i kyrkans undervåning. Den nya verksamheten fick namnet Katarina Kontempel. Kontempel är ett konstruerat nytt namn utifrån orden orden komplement, tempel och kontemplation.

I september 2019 frånträdde Olle Carlsson befattningen som kyrkoherde för att på kyrkorådets uppdrag under tjänstledigheten undersöka möjligheterna att skapa ett nätverk vid namn Katarina Kontempel i Allhelgonakyrkan i Katarina församling. I oktober beslöt kyrkorådet att nätverket inte var förenligt med församlingens uppdrag.​ I november bildades ideella föreningen Kontempel och i december frånträdde Olle Carlsson sin tjänst som kyrkoherde efter tio år som kyrkoherde och 25 år som präst i Katarina församling.

 

Söndagen den 9/2 2020 firades Kontempels första mässa i Eric Ericssonhallen, fd Skeppsholmskyrkan, på Skeppsholmen i centrala Stockholm. Ca 550 personer som var maxgränsen för lokalen deltog och föreningen fick samma dag 200 nya medlemmar. När pandemin slog till några veckor senare började Kontempel direkt att sända dagliga samlingar på Facebook som nåddes av tiotusentals personer varje vecka. I december 2020 hade föreningen över 1000 medlemmar. I januari 2021 började Kontempel skapa ett eget retreat- och utbildningscenter i kulturfastigheten Mindepartementet strax nedanför Eric Ericssonhallen. De nästan 400 kvadratmeterna renoverades av ideella krafter och med ekonomiska bidrag.

          Det är viljan och strävan att bidra till att motverka den andliga hemlösheten och de problem som den orsakar och att ingjuta livsmod, glädje och hopp som är upphovet till Kontempels existens.

Forest Road
          Många upplever en stark ensamhet och tomhet mitt i överflödeskulturen som leder oss in i en jakt på upplevelser, konsumtion och missbruk för att fylla vårt behov av kärlek och tillhörighet. Vi behöver alla ett sammanhang där vi på olika sätt kan vara inspirationskällor för varandra. Dessutom är samarbete vår enda möjlighet för att kunna rädda den här planeten."

Olle Carlsson

Präst och initiativtagare

bottom of page