Organisation

Ideella föreningen Kontempel bildades i november 2019.

 

STYRELSE

Gerhard Bley, ordförande

Kontakt: gerhard.bley(at)kontempel.se

Civilekonom från Stockholms Universitet och University of Arizona i USA. Idag VD för O. Kavli AB och har ett långt förflutet från seniora ledarroller i företag som Arla Foods, ArvidNordquist AB, Tempur Sverige AB, m fl bolag. Gerhard har också en bred erfarenhet av styrelsearbete i ideella organisationer från främst trav- och galoppsporten och intresseorganisationer. 2012 publicerade Gerhard ledarskapsboken ”Instinkt eller insikt, bättre resultat genom empatiskt ledarskap”. Gerhard har de senaste åren också varit aktiv inom Katarina församling som bl.a. Livsstegsledare.

– På samma sätt som Katarina församling lyckats skapa en kyrka för människor, av människor, i kontakt med människor, hoppas jag att Kontempel ska föra denna modell vidare till än fler människor. Katarina församling är ju begränsad till att verka på Södermalm, medan vi står fria att möta alla människor runt om i Sverige. Jag hoppas att Kontempel ska bli den öppna, genuina och andliga plats dit människor av alla slag kommer för att finna sammanhang, ro, mening och delaktighet. Vi är här för alla.

 

Per Andelius

Kontakt via: info(at)kontempel.se

Försäkringsjurist, egen verksamhet genom Per Andelius & Partners AB. Drygt 40 år i försäkringsbranschen. Tidigare bl.a. VD för SFM, Chef Affärsjuridik Skandia.

– Det jag hoppas med Kontempel är att medmänniskor ska finna skäl att ta ett steg till, utvecklas till sin inre människa och finna källor som släcker livstörsten.

 

Joachim Berner

Kontakt via: info(at)kontempel.se

MBA Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Styrelseordförande för teknikhandelsbolaget Christian Berner Tech Trade och verksam med egna investeringar via Gårdaverken AB. Tidigare chefredaktör och VD för Dagens Nyheter och Expressen, redaktionschef för Göteborgs-Posten och i styrelsen för bland annat Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten, Riksteatern, RFSU, MQ, Eniro, ICA-förlaget och Dagens Näringsliv. Gav ut boken Den förlorade sonen på Mondial 2019.

– Jag tror att vi tillsammans kan skapa en plats där alla känner sig välkomna och kan få utlopp för och utforska sin andlighet. En rörelse som attraherar många människor i Stockholm, Sverige och även utomlands.

 

Fotiní Carlsson, verksamhetschef

Kontakt: fotini.carlsson(at)kontempel.se / 0722-324484

Masterprogrammet i journalistik, JMK Stockholms universitet, fil kand i litteratur- och genusvetenskap. Kulturredaktör på  LRF Media och Latifeh AB. Kommunikatör och projektledare i Katarina församling, Katarina Sociala Företagande, Flyktinghjälpen Katarina. Metodutvecklare och handledare i Livsstegen. Författare/redaktör till flera böcker t.ex. Tolv steg för hopplösa, Stilla stund med barnen (Bonnier Fakta) och Liv i kyrkan – kyrkan i livet (Verbum).

– Jag hoppas att Kontempel ska kunna bidra till att så många människor som möjligt ska få uppleva sig själva som värdefulla och behövda. Att vi i Kontempel ska kunna samlas och lyssna till varandra även om vi kommer från olika håll, bildligt och bokstavligt. Att Kontempel ska hjälpa allt fler ska förstå att vi är en del av skapelsen, och bättre börja ta hand om den och oss.

Olle Carlsson, teologisk ledare

Kontakt: olle.carlsson(at)kontempel.se

Präst, föreläsare, författare och social entreprenör som prästvigdes i Svenska kyrkan 1980 och sedan dess varit verksam som komminister i Kista församling, Fryshuset, Allhelgonakyrkan och 2009-2019 som kyrkoherde i Katarina församling. Har tidigare varit verksam som chef, etisk rådgivare och behandlare på Alfastiftelsen, Provita och Ersta. Har bl.a. gett ut böckerna Kristendom för ateister, Just idag, Livsstegen och senast Kallad – kamp och kärlek. 

 

Anna Takanen

Kontakt via: info(at)kontempel.se

Skådespelare, regissör och författare. Konstnärlig ledare och Vice Vd 2006-2015 på Göteborgs Stadsteater. Utnämdes  till Teaterchef på Kulturhuset/ Stadsteatern, där hon verkade till oktober 2019. Utkom därefter med självbiografin Sörjen som blev (Albert Bonnier) om krigets efterverkningar i hennes familj och i samhället.

– Jag hoppas Kontempel blir en förenande plats för många olika sorters människor som tänker och grubblar över existensen och vad det innebär att vara människa i vår tid. En kreativ plats där det erbjuds ett rum som inkluderar medskapande och lekskapande genom olika områden. En troende plats där vi firar mässa och gör något tillsammans och på det sättet skapar konkreta möten i praktiken. Jag tror vår tids psykiska ohälsa mycket handlar om stress och brist på samvaro. Jag hoppas Komtempel blir en nära plats som bryter ensamhet och isolation. En varm plats där vi kan överlämna oss till varandra och dela tron på att vi är älskade precis som vi är. En öppen plats för alla att mötas i tro, en inkluderande plats där vi aktivt söker det som förenar mer än det som skiljer. En trygg plats där vi önskar varandra frid. En levande plats att få bli lite mer människa på.