Image by Mario Purisic

Vår organisation

Läs mer om och kontakta Kontempels medarbetare.

 

Styrelse

Olle Carlsson

Grundare, teologisk ledare och styrelsemedlem

Präst, föreläsare, författare och social entreprenör som prästvigdes i Svenska kyrkan 1980 och sedan dess varit verksam som komminister i Kista församling, Fryshuset, Allhelgonakyrkan och 2009-2019 som kyrkoherde i Katarina församling. Har tidigare varit verksam som chef, etisk rådgivare och behandlare på Alfastiftelsen, Provita och Ersta. Har bl.a. gett ut böckerna Kristendom för ateister, Just idag, Livsstegen, Kallad – kamp och kärlek och nu senast "Om tröst, hopp och livsmod".

Läs mer på www.ollecarlsson.com

Ulrika Skoog Holmgaard

Styrelsemedlem

Per Josefson

Adjungerad styrelsemedlem

Jur. kand. och studier i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Verksam under drygt 25 år som affärsjurist och delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrå och numera chefsjurist på Nobelstiftelsen. Representerar Stockholms domkyrkoförsamling som adjungerad styrelseledamot i Kontempel. 

Emelie Bergbohm

Adjungerad styrelsemedlem

Arne Dahlberg

Tf Ordförande

Konsult i HR- och personalfrågor, tidigare HR-direktör och dessförinnan personalchef på Coca Cola där han prisades för sitt jämställdhetsarbete. Personalchef på ISS, HR-manager på Continental och med en fil Mag i Psykologi samt engagerad volontär i Kontempel.

Egil Bråthe

Adjungerad styrelsemedlem 

Egil Bråthe har som en av Sveriges ledande affärsutvecklingskonsulter varit med och utvecklat Shopper Marketing i Sverige. Under åren har han genomfört tillväxtfrämjandeprojekt ihop med bl.a. Arla Foods, Aftonbladet, Polfärskt Bröd och Kavli. I grundenfinns en examen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Oslo och en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Marie Bergman

Adjungerad styrelsemedlem

Ledning

Fotiní Carlsson

Verksamhetsutvecklare

Peter Rådström

Platsansvarig

kaja.jpeg

Kaja Michelson

Kontempel Ung, Wellness 

Walter Kalmaru

Art Director

Teologiskt råd

KG Hammar

Medlem i teologiska rådet

KG Hammar är ärkebiskop emeritus, författare, och gästprofessor vid Lunds universitet.

Ann-Charlotte Fång

Medlem i teologiska rådet

Präst, teolog och pedagog med intresse för konstnärliga uttryck och andlig vägledning.

Maria Bergstrand

Medlem i teologiska rådet

Präst i Svenska kyrkan och arbetar på Stockholms stiftskansli, som projektledare och rådgivare åt biskopen i Stockholm, Andreas Holmberg.

Lena Bergström

Medlem i teologiska rådet

Lena Bergström är pastor i Equmeniakyrkan, verksamhetsledare för Brobygge och miljöaktivist.

Robert Eriksson

Medlem i teologiska rådet

Robert Eriksson är pastor & föreståndare i Betlehemskyrkan, Göteborg, författare & musiker.