Image by Mario Purisic

Vår organisation

Läs mer om och kontakta Kontempels medarbetare.

 

Gerhard Bley

Styrelseordförande

Civilekonom från Stockholms Universitet och University of Arizona i USA. Idag VD för O. Kavli AB och har ett långt förflutet från seniora ledarroller i företag som Arla Foods, ArvidNordquist AB, Tempur Sverige AB, m fl bolag. Gerhard har också en bred erfarenhet av styrelsearbete i ideella organisationer från främst trav- och galoppsporten och intresseorganisationer. 2012 publicerade Gerhard ledarskapsboken ”Instinkt eller insikt, bättre resultat genom empatiskt ledarskap”. Gerhard har de senaste åren också varit aktiv inom Katarina församling som bl.a. Livsstegsledare.​ Läs mer på www.empatisktledarskap.com

Olle Carlsson

Styrelsemedlem, Teologisk ledare/Initiativtagare

Präst, föreläsare, författare och social entreprenör som prästvigdes i Svenska kyrkan 1980 och sedan dess varit verksam som komminister i Kista församling, Fryshuset, Allhelgonakyrkan och 2009-2019 som kyrkoherde i Katarina församling. Har tidigare varit verksam som chef, etisk rådgivare och behandlare på Alfastiftelsen, Provita och Ersta. Har bl.a. gett ut böckerna Kristendom för ateister, Just idag, Livsstegen och senast Kallad – kamp och kärlek. Läs mer på www.ollecarlsson.com

Per Josefson

Adjungerad styrelsemedlem

Jur. kand. och studier i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Verksam under drygt 25 år som affärsjurist och delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrå och numera chefsjurist. Representerar Stockholms domkyrkoförsamling som adjungerad styrelseledamot i Kontempel. 

Anna Takanen

Styrelsemedlem

Skådespelare, regissör och författare. Konstnärlig ledare och Vice Vd 2006-2015 på Göteborgs Stadsteater. Utnämndes  till Teaterchef på Kulturhuset/ Stadsteatern, där hon verkade till oktober 2019. Utkom därefter med självbiografin Sörjen som blev (Albert Bonnier) om krigets efterverkningar i hennes familj och i samhället. Idag arbetar hon skådespelare på Kulturhuset/Stadsteatern vid sidan om författande och föreläsande.

Arne Dahlberg 

Adjungerad styrelsemedlem

Konsult i HR- och personalfrågor, tidigare HR-direktör och dessförinnan personalchef på Coca Cola, personalchef på ISS, HR-manager på Continental och med en fil Mag i Psykologi.

Fotiní Carlsson

Verksamhetsutvecklare

Författare och redaktör till böcker om socialt arbete och livsfrågor på Bonnier Fakta, The Book Affair, och Verbum förlag. Dessförinnan projektledare och kommunikatör inom Svenska kyrkan. Utbildad vid Stockholms universitets Masterprogram i journalistik med kandidatexamen i litteraturvetenskap. Tidigare verksam som reporter och redaktör på bl.a. tidskriftsförlagen LRF Media och Latifeh AB.

Egil Bråthe

Verksamhetsledare och adjungerad styrelsemedlem 

Egil Bråthe har som en av Sveriges ledande affärsutvecklingskonsulter varit medoch utvecklat Shopper Marketing i Sverige. Under åren har han genomfört tillväxtfrämjandeprojekt ihop med bl.a. Arla Foods, Aftonbladet, Polfärskt Bröd och Kavli. I grundenfinns en examen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Oslo och en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

KG Hammar

Medlem i teologiska rådet

KG Hammar är ärkebiskop emeritus, författare, gästprofessor vid Lunds universitet.

Ann-Charlotte Fång

Medlem i teologiska rådet

Präst, teolog och pedagog med intresse för konstnärliga uttryck och andlig vägledning.

Maria Bergstrand

Medlem i teologiska rådet

Präst i Svenska kyrkan och arbetar på Stockholms stiftskansli, som projektledare och rådgivare åt biskopen i Stockholm, Andreas Holmberg.

Lena Bergström

Medlem i teologiska rådet

Lena Bergström är pastor i Equmeniakyrkan, verksamhetsledare för Brobygge och miljöaktivist.

Robert Eriksson

Medlem i teologiska rådet

Robert Eriksson är pastor & föreståndare i Betlehemskyrkan, Göteborg, författare & musiker.

Styrelsen

Teologiska rådet

Medarbetare