Medarbetare

smiley

Olle Carlsson

Präst och initiativtagare

Präst, föreläsare, författare och social entreprenör som prästvigdes i Svenska kyrkan 1980 och sedan dess varit verksam som komminister i Kista församling, Fryshuset, Allhelgonakyrkan och 2009-2019 som kyrkoherde i Katarina församling. Har tidigare varit verksam som chef, etisk rådgivare och behandlare på Alfastiftelsen, Provita och Ersta. Har bl.a. gett ut böckerna Kristendom för ateister, Just idag, Livsstegen, Kallad – kamp och kärlek och nu senast "Om tröst, hopp och livsmod".


Läs mer på www.ollecarlsson.com

smiley

Fotiní Carlsson

Verksamhetsutvecklare och initiativtagare

Fotiní Carlsson är ansvarig för Kontempels och Livsstegens verksamhetsutveckling. Tillsammans med livskamraten Olle Carlsson har hon författat bl.a. böckerna Livsstegen, Stilla Stund med barnen och Kyrkan i livet. 2015 var hon med och startade Flyktinghjälpen Katarina som tog emot en tredjedel av stadens transitflyktingar. Ett initiativ som bl.a. uppstod på ön Symi i Grekland där hon har sina rötter och bedriver retreatverksamhet i Kontempels regi. Fotiní har tidigare arbetet som reporter bl.a. på LRF Media, Latifeh AB och DN.

smiley

Peter Rådström

Platsansvarig

Peter Rådström är ansvarig för fastighet, administration och ekonomi, själavårdare och en av de ansvariga för Livsstegen i Kontempel. Peter har under 20 års tid varit verksam som pastor i USA.

smiley

Walter Kalmaru

Art Director och initiativtagare

Walter Kalmaru ansvarar för Kontempels visuella uttryck.

smiley

Kaja Michelson

Kontempel Ung, Wellness

Styrelse

smiley

Arne Dahlberg

Tf Ordförande

Konsult i HR- och personalfrågor, tidigare HR-direktör och dessförinnan personalchef på Coca Cola där han prisades för sitt jämställdhetsarbete. Personalchef på ISS, HR-manager på Continental och med en fil Mag i Psykologi samt engagerad volontär i Kontempel.

smiley

Ulrika Skoog Holmgaard

Styrelsemedlem

smiley

Marie Bergman

Adjungerad styrelsemedlem

smiley

Åsa Norell

Styrelsemedlem

smiley

Per Josefson

Adjungerad styrelsemedlem

Jur. kand. och studier i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Verksam under drygt 25 år som affärsjurist och delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrå och numera chefsjurist på Nobelstiftelsen. Representerar Stockholms domkyrkoförsamling som adjungerad styrelseledamot i Kontempel.

Teologiskt råd

smiley

KG Hammar

Ledare för Kontempels teologisk råd

KG Hammar är ärkebiskop emeritus, författare, och gästprofessor vid Lunds universitet.

smiley

Marika Markovits

Medlem i teologiska rådet

Domprost i Storkyrkoförsamlingen i Stockholms stift.
smiley

Robert Eriksson

Medlem i teologiska rådet

Robert Eriksson är pastor & föreståndare i Betlehemskyrkan, Göteborg, författare & musiker.

smiley

Lena Bergström

Medlem i teologiska rådet

Lena Bergström är pastor i Equmeniakyrkan, verksamhetsledare för Brobygge och miljöaktivist.

smiley

Ann-Charlotte Fång

Medlem i teologiska rådet

Präst, teolog och pedagog med intresse för konstnärliga uttryck och andlig vägledning.