top of page

Livsstegens utbildningar

Livsstegens program har inget med missbruk att göra utan är utformat för alla människor oavsett tro,  utmaningar och längtan livet. Livsstegens många olika kurser och retreater ges i Kontempels center i Stockholm, på många andra platser i Norden – men också online via Zoom. Livsstegen erbjuds även för riktade målgrupper, såsom till exempel Livsstegen för dig som är på väg tillbaka till arbetslivet efter utbrändhet. Varmt välkommen med din intresseanmälan!

PNG-bild.png
30814023_1745152825550914_20173371607317

Livsstegens handbok

Det finns idag ca 200 grupper i Livsstegen runt om i Norden samt ledarutbildningar inom ramen för Livsstegen. Livsstegens metod hämtar inspiration från tidlös andlig visdom, modern psykologi och Anonyma Alkoholister. Läs mer i boken Livsstegen - 12 steg till inre hälsa (Olle och Fotiní Carlsson, Bonnier Fakta, 2017). 

Livsstegens rikstäckande verksamhet håller inspirationsföreläsningar, kurser och ledarutbildningar på plats hos Er vid minst 4 deltagare. 

Screen Shot 2021-03-29 at 12.09.34.png

Var finns Livsstegen?

Ideella Föreningen Kontempel är center för Livsstegens utbildningar och retreater. Kurserna finns i framför allt inom församlingar i Sverige men också runt om i Norden och t.ex. yogastudios, folkhögskolor och studieförbund. Alla ledare utbildas av Livsstegens ansvariga genom Kontempel. Se kartan över Livsstegens gruppverksamhet i hela Norden.

Livsstegen är en rikstäckande utbildning för existentiell hälsa.
Livsstegens verksamhet har sin bas i självhjälpsgrupper för inre hälsa. Tolv livssteg för alla ”normalstörda” människor som känner att olika problem – stora som små – har gjort att vi har gått vilse i tillvaron och hamnat i obalans på olika sätt. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, destruktiva beteenden som det är svårt att komma ur eller maktlöshet inför existentiella frågor.

 

Livsstegens grupper

Någon sa att livet är det som händer medan vi är på väg dit vi ska. Men vad händer om vi går vilse? När vi tappar fotfästet, orken, självförtroendet eller hoppet? Våra livsproblem kan vara stora och små, de kan handla om ett stukat självförtroende, att vara fast i ett destruktivt beteende eller känna maktlöshet inför livets stora frågor. Det som är gemensamt för de flesta av oss är stunderna då vi känner att omgivningen inte finns där och att det inte finns någon som förstår.  Om Livsstegens grupper:

  • Livsstegen är ett självhjälpsgrupp i tolv steg för oss som önskar hitta tillbaka i livet.

  • En Livsstegengrupp har omkring tio deltagare och två ledare som möts 90 minuter en gång i veckan under tre månader. Då ”delar” vi kring boken Livsstegen – 12 steg till inre hälsa. Var och en i gruppen bearbetar också en specifik utmaning i sitt eget liv och delar en Livsberättelse.

  • Livsstegens självhjälpsgrupper är grunden i programmet. Grupperna finns i hela landet och på olika tider i veckan.

  • Innan du går Livsstegen ses vi på ett obligatoriskt introduktionsmöte.

  • Du kan gå Livsstegen hur många gånger som helst, vi blir aldrig färdiga och problemfria som människor. Men vi behöver sätta ord på våra liv tillsammans med andra.

  • Livsstegen erbjuder grundkurser i hela Norden samt även ledar-  och handledarkurser för den som själv har gått grundkursen.

 

Livsstegens teman

Kursen består bland annat av reflektion, lyssnande och delning (samt visst skrivande) utifrån 12 olika livsteman:

1. Maktlöshet – Jag har ett problem. Vad behöver jag hjälp med?
2. Tillit – Jag öppnar mig för en kraft starkare än min egen. Vem kan hjälpa mig?
3. Överlämnande – Jag tar emot den hjälp jag kan få. Vad kan jag ta emot?
4. Självrannsakan – Jag sätter ord på mitt liv. Vem är jag?
5. Bekännelse – Jag säger som det är. Vilken är min livsberättelse?
6. Vila – Jag tar det lugnt. Hur återhämtar jag mig?
7. Fullkomlighet – Jag ber om mod att vara den jag är. Vad behöver jag acceptera?
8. Försoning – Jag låter mina relationer läkas. Vad behöver bli helt igen?
9. Gottgörelse – Jag gör rätt för mig. Hur kan jag gottgöra?
10. Tacksamhet – Jag tar vara på mitt liv. Vad har jag att tacka för?
11. Bön – Jag lyssnar till mitt hjärta. Hur får jag vägledning?
12. Medkänsla – Jag har någonting att ge. Vad vill jag ge vidare?

          Många upplever en stark ensamhet och tomhet mitt i överflödeskulturen som leder oss in i en jakt på upplevelser, konsumtion och missbruk för att fylla vårt behov av kärlek och tillhörighet. Vi behöver alla ett sammanhang där vi på olika sätt kan vara inspirationskällor för varandra. Dessutom är samarbete vår enda möjlighet för att kunna rädda den här planeten."

Olle Carlsson

Präst och initiativtagare

bottom of page