Livstegen

Livsstegen

För aktuella kurser se här.

Livsstegen är utvecklat under ledning av Olle Carlsson med inspiration från tidlös andlig visdom, modern psykologi och AA under en drygt 40-åriga gärning som präst, etisk rådgivare och handledare på Fyrshuset, behandlingshem och i kyrkans värld.  Livsstegens program är de tolv stegen till för alla "normalstörda" människor. Stegen har alltså inget med något kemiskt missbruk att göra.

Se karta över var Livsstegen finns här.

 

Ideella Föreningen Kontempel är center för Livsstegens utbildningar och retreater. I Livsstegens grupper finns i framför allt inom församlingar i Sverige men även runt om i Norden och på t.ex. yogastudios, folkhögskolor och studieförbund. Alla ledare utbildas av Livsstegens ansvariga.

Utbildade ledare kan teckna Livsstegens ledarabonnemang här.

 

Livsstegen finns även anpassat för t.ex. ungdomar, chefs- och arbetslivsutveckling. Handboken Livsstegen – 12 steg till inre hälsa av prästen Olle Carlsson och journalisten Fotiní Carlsson och är utgiven på Bonnier Fakta 2017. Du kan beställa en e-bok eller ett tryckt exemplar i webbokhandeln t.ex. här. Boken finns även på bibliotek och som ljudbok att ladda ner via streamingtjänster.

 

 

 

 LIVSSTEGENS KURSPROGRAM:

LIVSSTEGEN PROGRAM

– 12 steg till inre hälsa

90 min, 1 gång/vecka, 12 veckor

Livsstegen Program är till för alla oss som känner att livsproblem, stora som små, har gjort att vi har hamnat fel i tillvaron. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende eller maktlöshet inför livets stora frågor. Livsstegens grupper består av max 10 deltagare och 2 ledare (som själva deltar i gruppen men håller i ramarna). Vi möts 90 minuter en gång/vecka under 12 veckor. Inför varje träff läser vi alla ett kapitel i boken Livsstegen. Du kan gå Livsstegen hur många gånger du vill, hela livet. 

LIVSSTEGEN PROGRAM RETREAT

– 12 steg till inre hälsa

1-7 dagar på Skeppsholmen, retreatcenter såsom Frötuna gård eller på plats hos er!

Komprimerat Livsstegen Program kompletterat med gemensamma måltider/fika, vandring, ibland yoga, meditation och samlingar eller andakter. Information och anmälan: skicka mail

 

LIVSSTEGEN PROGRAM LEDARE

– Starta och leda Livsstegen

Två heldagar på Livsstegens Center på Skeppsholmen eller på plats hos er !

Du ska ha gått Livsstegen minst en gång. Kursen riktar sig särskilt till anställda och frivilliga i församlingar men också till andra organisationer och yrkesgrupper. Ledarkursen är en unik form av teambuilding för ett arbetslag, oavsett om man vill starta upp och/eller leda Livsstegen Program efteråt eller inte. Här förmedlas Livsstegens speciella koncept och var och en gör dessutom en egen inre resa utifrån Livsstegens tolv existentiella teman. Minsta antal deltagare på plats hos er är 8 pers. I kursen ingår ledarkompendium och ledarcertifikat. Abonnemang med licens, handledning, utvecklat ledar- och kommunikationsmaterial tecknas vid uppstart. Information och anmälan: skicka mail

 

LIVSSTEGEN PROGRAM LEDARE (DEL 2)

– Starta och leda Livsstegen Fördjupning

Två heldagar på Skeppsholmen eller på plats hos er:

Vi handleder i Livsstegens möjligheter och utmaningar och fördjupar oss även i Livsberättelsen. Minsta antal deltagare 8 pers. Information och anmälan: skicka mail

LIVSSTEGEN LEDARSKAP

– 12 steg i empatiskt ledarskap

Internat eller 2 dagar på plats hos er

Med bl.a. Kontempels ordförande Gerhard Bley, författare till boken "Instinkt eller Insikt – Bättre resultat med empatiskt ledarskap". Nyhet! Information och anmälan: skicka mail

LIVSSTEGEN UNG

– För oss 15-25 år som vill hitta vår väg 

60 min, 1 gång/vecka, 12 veckor (kostnadsfritt)

Information och anmälan: skicka mail

ARBETSLIVSSTEGEN

– Verktyg för vägen framåt

Livsstegens välbeprövade program för att förändra och utveckla sin roll i arbetslivet eller komma tillbaka efter t.ex. sjukdom och arbetslöshet håller på att starta upp i Kontempel. Vill du ha mer information eller utbildning i programmet är du välkommen att höra av dig till Fotini Carlsson

       All verksamhet utgår från en total acceptans av den du är och alla aktiviteter bygger på medverkan och en inkluderande gemenskap.

Stöd uppbyggnaden!

Ideella föreningen Kontempel är under uppbyggnad och i stort behov av ekonomiskt stöd.

Donera valfri summa genom att swisha till 1235366943 eller sätt in din donation via bankgiro 5446-7659.

Välkommen!

Nu flyttar Kontempel in i nya lokalerna på Slupskjulsvägen 26 A i hjärtat av Stockholm.