©2019 by Kontempel. Proudly created with Wix.com

Skärmavbild 2019-11-18 kl. 17.59.47.png

Livsstegen

En av grundpelarna i Kontempels verksamhet

Kontempel är nytt Livsstegscenter i Norden​!

Livsstegen är en bok av prästen och författaren Olle Carlsson och ett verktyg för existentiell utveckling som passar alla människor, oavsett vart man råkar befinna sig i livet. Livsstegen har sina rötter i djup och tidlös andlig visdom och Anonyma Alkoholisters berömda självhjälpsprogram.


Livsstegens verksamhet runt om i Norden rymmer bl.a. grupper, retreater och ledarutbildningar.


Livsstegen har tidigare haft sin bas i Katarina församling i Stockholm men flyttade våren 2020 till Kontempel.