Livstegen

Livstegen

 

Ideella Föreningen Kontempel är center för Livsstegen – ett existentiellt självhjälpsprogram för alla människor oavsett livsproblematik. I programmet är de tolv stegen till för "alla normalstörda människor"  och har alltså ingenting med kemiskt beroende att göra.

 

Livsstegen är grundat av prästen Olle Carlsson med inspiration från tidlös andlig visdom, modern psykologi och behandlingsvärlden. Programmet med självhjälpsgrupper, retreater och utbildningar har utvecklats under Carlssons drygt 40-åriga gärning som präst, chef på behandlingshem, etisk rådgivare och kyrkoherde.

 

Grupperna finns i hela Norden och alla ledare är utbildade. Programmet är även utformat som retreater och specifika utbildningar för bland annat ungdomar, arbetsrehabilitering och chefsutveckling.

Vill du starta och leda Livsstegen?

Ledarkurserna hålls hos oss (se under fliken Aktuellt för information om utbildning i Kontempel) eller på plats hos er. Utbildningen är resa i personlig och existentiell utveckling för varje deltagare. Under kursen får alla fördjupa sig i Livsstegens tolv steg tillsammans – från Maktlöshet till Medkänsla. Alla som vill får även prova på att ”dela”. Delning (från engelskans ”sharing”) är en personlig och demokratisk samtalsform. Ledarkursen är en unik form av teambuilding för ett arbetslag, oavsett om man vill starta upp eller leda Livsstegen efteråt eller inte.

 

Grundkurs "Starta och leda Livsstegen" 2,5 dagar på plats hos er:

Inga särskilda förkunskaper krävs. Kursen riktar sig särskilt till anställda och frivilliga i församlingar men också till andra organisationer och yrkesgrupper. Här förmedlas Livsstegens speciella koncept och vi gör dessutom en egen inre resa utifrån Livsstegens tolv existentiella teman. Minsta antal deltagare 8 pers. Kostnad/person: 8-12 pers 2900 kr, 13-35 pers 2400 kr, 35-50 pers 1900 kr (+ moms, resa och boende för två ledare). I kursen ingår: Möjlighet att starta upp och leda grupper. Startpaketet med Livsstegens ledarkompendium och kommunikationsmaterial. Information och anmälan: info@kontempel.se

 

Fortsättningskurs "Leda Livsstegen forts." 1,5 dagar på plats hos er:

Riktar sig till er som redan kan Livsstegens grunder väl och antingen har gått Livsstegens program eller ledarutbildningen. Vi handleder i Livsstegens möjligheter och utmaningar och fördjupar oss även i Livsberättelsen. Minsta antal deltagare 8 pers. Kostnad/person: 2500 kr (+moms, resa och boende för två ledare). Information och anmälan: info@kontempel.se

Handboken Livsstegen – 12 steg till inre hälsa

Livsstegens handbok Livsstegen – 12 steg till inre hälsa är utgiven på Bonnier Fakta 2015 och skriven av Olle och Fotiní Carlsson. Boken finns att låna på bibliotek och i en del kyrkor, att ladda ner som e-bok i webbhandeln eller lyssna till som ljudbok via streamingtjänster. Du kan även  beställa hem ett exemplar av boken på webben, t.ex. här.

Livsstegens veckogrupper

Självhjälpgrupperna är till för alla oss som känner att livsproblem, stora som små, har gjort att vi har hamnat fel i tillvaron. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende eller maktlöshet inför livets stora frågor. Livsstegens grupper består av max 10 deltagare och 2 ledare (som själva deltar i gruppen men håller i ramarna). Vi möts 90 minuter en gång/vecka under 12 veckor. Inför varje träff läser vi alla ett kapitel i boken Livsstegen. Du kan gå Livsstegen hur många gånger du vill, hela livet. Alla våra ledare är utbildade i att leda Livsstegen.  Medlemmar i Kontempel har företräde till våra grupper. Det kostar 200 kr/år att bli medlem och du blir det enkelt här.  Om du har svårt att betala kan du ansöka om ett deltagarstipendium från Kontempel.​ Vi är en nystartad ideell föreningen och helt beroende av kursintäkter, gåvor och frivillighet.

Livsstegens Ledarskap

Anmäl dig till höstens utbildning "12 steg i empatiskt ledarskap" på Frötuna Herrgård här.

Livsstegen Ung

Du som är 15-25 år kan anmäla dig till höstens kombinerade samtalsgrupp och ledarskapskurs här.

Livsstegen Jobb & Hälsa

Livsstegens välbeprövade program för att komma tillbaka till livet och arbetslivet efter sjukdom och arbetslöshet har ännu inte startat upp i Kontempel. Vill du ha mer information om det eller utbildning i detta är du välkommen att höra av dig till fotini.carlsson@kontempel.se 

Karta över Livsstegens grupper

Se karta över var Livsstegen finns i Norden här.