Livstegen

Livsstegen

Ideella Föreningen Kontempel är center för Livsstegen, ett existentiellt program för alla. I Livsstegen är de tolv stegen till för "alla normalstörda människor" och har alltså inget med missbruk att göra. Livsstegens grupper finns i framför allt församlingar (men även på t.ex. yogastudios, folkhögskolor och studieförbund) i hela Norden och alla ledare utbildas av Livsstegens ansvariga.

 

Livsstegen finns även anpassat för t.ex. ungdomar, chefs- och arbetslivsutveckling. Handboken Livsstegen – 12 steg till inre hälsa är utgiven på Bonnier Fakta 2017 och finns på bibliotek och som ljudbok att ladda ner via streamingtjänster. Du kan även beställa en e-bok eller ett tryckt exemplar i webbokhandeln t.ex. här.

Livsstegen är utvecklat under ledning av prästen Olle Carlsson med inspiration från tidlös andlig visdom, modern psykologi och AA under hans drygt 40-åriga gärning som präst, etisk rådgivare, handledare samt chef på behandlingshem och i Svenska kyrkan.

 

LIVSSTEGENS PROGRAM

LIVSSTEGEN PROGRAM

– 12 steg till inre hälsa

90 min, 1 gång/vecka, 12 veckor

Livsstegen Program är till för alla oss som känner att livsproblem, stora som små, har gjort att vi har hamnat fel i tillvaron. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende eller maktlöshet inför livets stora frågor. Livsstegens grupper består av max 10 deltagare och 2 ledare (som själva deltar i gruppen men håller i ramarna). Vi möts 90 minuter en gång/vecka under 12 veckor. Inför varje träff läser vi alla ett kapitel i boken Livsstegen. Du kan gå Livsstegen hur många gånger du vill, hela livet. 

 

LIVSSTEGEN PROGRAM LEDARE

– Starta och leda Livsstegen

2 dagar på plats hos er

Inga särskilda förkunskaper krävs. Kursen riktar sig särskilt till anställda och frivilliga i församlingar men också till andra organisationer och yrkesgrupper. Ledarkursen är en unik form av teambuilding för ett arbetslag, oavsett om man vill starta upp eller leda Livsstegen efteråt eller inte.Här förmedlas Livsstegens speciella koncept och vi gör dessutom en egen inre resa utifrån Livsstegens tolv existentiella teman. Minsta antal deltagare 8 pers. Kostnad/person: 8-12 pers 2900 kr, 13-35 pers 2400 kr, 35-50 pers 1900 kr (+ moms, resa och boende för två ledare). I kursen ingår: Möjlighet att starta upp och leda grupper. Startpaketet med Livsstegens ledarkompendium och kommunikationsmaterial. Information och anmälan: info@kontempel.se

 

LIVSSTEGEN PROGRAM LEDARE (DEL 2)

– Starta och leda Livsstegen fördjupning

2 dagar på plats hos er:

Vi handleder i Livsstegens möjligheter och utmaningar och fördjupar oss även i Livsberättelsen. Minsta antal deltagare 8 pers. Kostnad/person: 2500 kr (+moms, resa och boende för två ledare). Information och anmälan: info@kontempel.se

LIVSSTEGEN LEDARSKAP

– Bättre resultat med empatiskt ledarskap

Internat eller 2 dagar på plats hos er

Nyhet! Anmäl dig till Livsstegens nya ledarskapsutbildning – på Frötuna Herrgård här.

LIVSSTEGEN UNG

– För oss som vill hitta vår väg i livet

ca 1,5 h per vecka i 12 veckor

Du som är 15-25 år och bor i Stockholm kan anmäla dig kostnadsfritt här.

ARBETSLIVSSTEGEN

– Verktyg för hela livet

Livsstegens välbeprövade program för att komma tillbaka till livet och arbetslivet efter sjukdom och arbetslöshet håller på att starta upp i Kontempel. Vill du ha mer information eller utbildning i programmet är du välkommen att höra av dig till fotini.carlsson@kontempel.se 

 

 

Hitta din lokala Livsstegskurs här:

Se kartan över var Livsstegen finns i Norden här.