top of page

BLI MEDLEM

Bli en del av Ideella Föreningen Kontempel.

 • Bli medlem i Kontempel!

  95kr
  Varje år
   
  • Som medlem visar du ditt stöd för Kontempels verksamhet.
  • Som medlem får du löpande information om verksamheten.
  • Som medlem kan du rösta på föreningens årsmöte.

Kontempel är...


❤ En mötesplats för inre hälsa som bedriver verksamhet online och har sin bas i ett center på Skeppsholmen i hjärtat av Stockholm. Där och över hela Norden arrangeras kurser i samverkan med olika instanser i samhället . Initiativtagare är bland andra prästen och författaren Olle Carlsson.

❤En andlig mötesplats utifrån en vidare tolkning av begreppet ”andlighet”. Det handlar inte bara om en eventuell trosuppfattning utan omfattar även andra, icke-materiella aspekter, av det som gör människan till en helhet – såsom konst, filosofi, poesi, musik och relationer.

❤ Ett konstruerat namn utifrån associationerna tempel, komplement och kontemplation. En kyrklig förnyelserörelse och en öppen mötesplats för kontemplation över våra djupaste existentiella behov.

❤ Öppet för alla oavsett tro, frånvaro av tro, bakgrund eller personliga förmågor. Du är respekterad precis som du är och för den du är. Verksamheten är politiskt och religiöst obunden men vilar tryggt på en kristen, icke-dömande värdegrund där alla är välkomna utan undantag.

Kommande evenemang

 • 05 sep. 2024 17:00 – 12 dec. 2024 19:00
  Stockholm, Slupskjulsvägen 38, 111 49 Stockholm, Sverige
  Välkomna till en samling för för dig som är nyfiken på eller har gått Livsstegen tidigare. Vi träffas på Kontempel, Skeppsholm på torsdagar kl 17. 00 Efter samlingen hålls ett gruppsamtal kring livsåskådning. OBB! Slupsjulsvägen 38 (övre ingång) Ingen anmälan eller OSA krävs.
 • 06 okt. 2024 16:00 – 18:00
  Stockholm, Slupskjulsvägen 26A, 111 49 Stockholm, Sverige
  Varmt välkomna till "Existentiell söndag" under hösten. Vi bjuder in till samtal, samling och musik i våra fina lokaler på Skeppsholmen. Vi låter de stora (och små) existentiella frågorna ta plats på scen tillsammans med inbjudna gäster. Mer utförligt program kommer!

Kommande kurser

          Många upplever en stark ensamhet och tomhet mitt i överflödeskulturen som leder oss in i en jakt på upplevelser, konsumtion och missbruk för att fylla vårt behov av kärlek och tillhörighet. Vi behöver alla ett sammanhang där vi på olika sätt kan vara inspirationskällor för varandra. Dessutom är samarbete vår enda möjlighet för att kunna rädda den här planeten."

Olle Carlsson

Präst och initiativtagare

bottom of page