Skärmavbild 2021-01-27 kl. 18.40.15.png
 

Välkommen till Livsstegen

Livsstegen är utvecklat under ledning av Olle Carlsson med inspiration från tidlös andlig visdom, modern psykologi och AA under hans drygt 40-åriga gärning som präst, etisk rådgivare och handledare på bland annat Fryshuset, behandlingshem och i kyrkans värld.  Livsstegens handlar inte om missbruk eller kemiskt beroende utan är till för alla "normalstörda" människor oavsett livsproblematik. 

jordan-mcqueen-14250-unsplash.jpg

Livsstegens utbildningar

För aktuellt kursutbud se här 

LIVSSTEGEN

12 steg till inre hälsa

90 min, 1 gång/vecka, 12 veckor

Livsstegen Program är till för alla oss som känner att livsproblem, stora som små, har gjort att vi har hamnat fel i tillvaron. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende eller maktlöshet inför livets stora frågor. Livsstegens grupper består av max 10 deltagare och 2 ledare (som själva deltar i gruppen men håller i ramarna). Vi möts 90 minuter en gång/vecka under 12 veckor. Inför varje träff läser vi alla ett kapitel i boken Livsstegen. Du kan gå Livsstegen hur många gånger du vill, hela livet. 

LIVSSTEGEN RETREAT

12 steg till inre hälsa

1-7 dagar på Kontempels center och andra passande platser

Livsstegen Program Intensiv kompletterat med mycket tystnad och vila, gemensamma måltider/fika, meditativa vandringar och andakter/samlingar. Information och anmälan: skicka mail

LIVSSTEGEN LEDARE

Starta och leda Livsstegen / Teambuilding på djupet

Två heldagar på Livsstegens Center på Skeppsholmen eller på plats hos er!

Du ska ha gått Livsstegen Program innan du går denna kurs. Kursen riktar sig särskilt till anställda och frivilliga i församlingar men också till andra organisationer och yrkesgrupper såsom terapeuter och pedagoger. Du behöver inte ha någon särskild utbildningsbakgrund för att gå kursen. Denna kurs är också en unik form av teambuilding för ett arbetslag – oavsett om man vill starta upp och leda Livsstegen Program eller inte. I kursen förmedlas och praktiseras Livsstegens utbildningskoncept samtidigt som var och en gör sin egen inre resa utifrån Livsstegens tolv existentiella teman. Minsta antal deltagare på plats hos er är 8 personer! I kursen ingår också ledarkompendium och ledarcertifikat. Livsstegens Ledarbonnemang med licens, regelbunden handledning, utvecklat ledar- och kommunikationsmaterial tecknas vid uppstart av Livsstegens verksamhet. För mer information och intresseanmälan: skicka mail

LIVSSTEGEN LEDARE FORTS.

Starta och leda Livsstegen Fördjupning

Två heldagar på Skeppsholmen eller på plats hos er.

Vi fördjupar oss och handleder i Livsstegens möjligheter och utmaningar. Minsta antal deltagare 8 pers. Information och anmälan: skicka mail

LIVSSTEGEN EMPATISKT LEDARSKAP

Bättre resultat med empatiskt ledarskap

Internat eller två dagar på plats hos er.

Ny kurs med bl.a. Kontempels grundare Olle Carlsson och Gerhard Bley (författare till boken "Instinkt eller Insikt – Bättre resultat med empatiskt ledarskap"). Information och anmälan: skicka mail

LIVSSTEGEN UNG

Att sammanhang för unga, med unga, av unga.

För ungdomar och unga vuxna 15-25 år. 60 min, 1 gång/vecka, 12 veckor (kostnadsfritt).

 

Till verksamheten hör också andra frivilliga aktiviteter som fika/måltider, läger, socialt arbete och kulturverksamhet. Efter genomgången Livsstege erbjuds deltagarna möjligheten att gå ledarlägret "Livsstegen Ung Ledare" och därefter att vara med och leda grupper själva, tillsammans med vuxna ledare.

Information och anmälan: skicka mail

LIVSSTEGEN ARBETE

12 steg i arbetslivet

Livsstegens välbeprövade program för att förändra och utveckla sin roll i arbetslivet eller komma tillbaka efter t.ex. sjukdom eller arbetslöshet håller på att starta upp i Kontempel. Information och anmälan: skicka mail

Upp med händerna

Var hittar jag min lokala grupp?

Ideella Föreningen Kontempel är center för Livsstegens utbildningar och retreater. I Livsstegens grupper finns i framför allt inom församlingar i Sverige men även runt om i Norden och på t.ex. yogastudios, folkhögskolor och studieförbund. Alla ledare utbildas av Livsstegens ansvariga.