Forest Path
Livsstegen

Leda Livsstegen

Bli ledare i Livsstegen

För att utbilda dig till ledare i Livsstegen behöver du ha benomgått kursen Livsstegen minst en gång. När du har gjort det kan du anmäla dig till kursen Livsstegen Ledare. Se aktuella kurser här!

För att starta upp och leda Livsstegen i ny verksamhet

DEL 1: Gå kursen  Livsstegen

Tre olika alternativ:  14 veckor, intensivkurs 3 dagar eller kursretreat 3-7 dagar.

DEL 2: Gå kursen Livsstegen Ledare

Två olika alternativ: kurs  2 dagar eller kursretreat 3-7 dagar.

DEL 3: Gå Livsstegens Handledarprogram

Några handledningsträffar per termin.

Upp med händerna

Var finns Livsstegen?

Ideella Föreningen Kontempel är center för Livsstegens utbildningar och retreater. I Livsstegens grupper finns i framför allt inom församlingar i Sverige men även runt om i Norden och på t.ex. yogastudios, folkhögskolor och studieförbund. Alla ledare utbildas av Livsstegens ansvariga.

Starta upp Livsstegen

Kontempels nya Handledarprogram för ledare som startat upp Livsstegen runt om i Norden kvalitetssäkrar verksamheten och ger oss möjlighet att utbyta erfarenheter. Dessutom får vi genom Handledarpgrammet regelbunden handledning av Livsstegens ansvariga (bl.a. Olle Carlson), viss marknadsföring, nyttt ledar- och kommunikationsmaterial samt fortbildning och inbjudningar. Det ger också dig som ledare möjlighet att ta betalt för din verksamhet vid behov. Välkommen!

Wild Path