Forest Path
Livsstegen

Leda Livsstegen

Bli ledare i Livsstegen

För att utbilda dig till ledare i Livsstegen behöver du ha benomgått kursen Livsstegen minst en gång. När du har gjort det kan du anmäla dig till kursen Livsstegen Ledare. Se aktuella kurser här!

För att starta upp och leda Livsstegen i ny verksamhet

DEL 1: Gå kursen  Livsstegen

Tre olika alternativ:  14 veckor, intensivkurs 3 dagar eller kursretreat 3-7 dagar.

DEL 2: Gå kursen Livsstegen Ledare

Två olika alternativ: kurs 2 dagar eller kursretreat 3-7 dagar.

Upp med händerna

Var finns Livsstegen?

Ideella Föreningen Kontempel är center för Livsstegens utbildningar och retreater. I Livsstegens grupper finns i framför allt inom församlingar i Sverige men även runt om i Norden och på t.ex. yogastudios, folkhögskolor och studieförbund. Alla ledare utbildas av Livsstegens ansvariga.

Vidareutbildning för ledare

Kontempels nya Handledarutbildning för ledare i Livsstegen med särskild kompetens och erfarenhet startar vt 2022. För mer information kontakta fotini.carlsson(at)kontempel.se

Wild Path