top of page
Forest Path
Livsstegen

Starta & leda
Livsstegen
TM

För att bli ledare behöver du först ha gått grundkursen LIVSSTEGEN. Den finns bl.a. som veckogrupp online, i Kontempel och på många andra platser i landet. Därefter kan du gå utbildningen LIVSSTEGEN LEDARE och registrera dig som ledare. Läs mer på www.livsstegen.se

Screen Shot 2021-03-29 at 12.09.34.png

Var finns Livsstegen?

Ideella Föreningen Kontempel är center för Livsstegens utbildningar och retreater. I Livsstegens grupper finns i framför allt inom församlingar i Sverige men även runt om i Norden och på t.ex. yogastudios, folkhögskolor och studieförbund. Alla ledare utbildas av Livsstegens ansvariga.

Vidareutbildningar för ledare

Kontempels fortbildningar för ledare i Livsstegen ger dig som ledare möjlighet till inspiration, fortbildning, handledning, fördjupning och nätverkande inom Livsstegen. Läs mer under Utbildningar.

KONTEMPELMÄSSAN.jpeg
bottom of page