top of page
Forest Path
Livsstegen

Starta & leda
Livsstegen
TM

För att bli ledare behöver du först ha gått grundkursen LIVSSTEGEN. Den finns i Kontempel och på många andra platser i landet. Vi kommer också gärna till er och håller kurs! Efter att du har gått grundkursen kan du även gå utbildningen LIVSSTEGEN LEDARE i Kontempel eller på plats hos er. Vi kan också kombinera bägge kurser! Läs mer på www.livsstegen.se

Screen Shot 2021-03-29 at 12.09.34.png

Var finns Livsstegen?

Ideella Föreningen Kontempel är center för Livsstegens utbildningar och retreater. I Livsstegens grupper finns i framför allt inom församlingar i Sverige men även runt om i Norden och på t.ex. yogastudios, folkhögskolor och studieförbund. Alla ledare utbildas av Livsstegens ansvariga.

Vidareutbildningar för ledare

Kontempels fortbildningar för ledare i Livsstegen ger dig som ledare möjlighet till inspiration, fortbildning, handledning, fördjupning och nätverkande inom Livsstegen. Läs mer under Utbildningar.

KONTEMPELMÄSSAN.jpeg
          Många upplever en stark ensamhet och tomhet mitt i överflödeskulturen som leder oss in i en jakt på upplevelser, konsumtion och missbruk för att fylla vårt behov av kärlek och tillhörighet. Vi behöver alla ett sammanhang där vi på olika sätt kan vara inspirationskällor för varandra. Dessutom är samarbete vår enda möjlighet för att kunna rädda den här planeten."

Olle Carlsson

Präst och initiativtagare

bottom of page