Image by Mercedes Bosquet

Kontempel är ett nytt namn utifrån orden komplement, tempel och kontemplation En mötesplats för vår tids hemlösa andliga längtan, öppen för alla människor oavsett tro eller avsaknad av tro.

 

Ideella Föreningen Kontempel är en andlig rörelse som följer Svenska kyrkans ordning. Vi har ett nära samarbete med Svenska kyrkan men får inte del av dess medlemsavgift. Därför är föreningen beroende av frivillighet, gåvor och intäkter.

 

Kontempel har sitt center på Skeppsholmen i hjärtat av Stockholm och är sprungen ur en mångårig verksamhet i Katarina församling på Söder. Kontempels verksamhet pågår också för fullt på digitala plattformar såsom Facebook, Youtube och Zoom.

 

Syftet med Ideella Föreningen Kontempel är att inspirera till levande existentiella mötesplatser både i och utanför kyrkans värld.

En mötesplats för vår tids andliga längtan

Välkommen till Ideella Föreningen Kontempel

Break Dancer
Forest
Women Holding Hands
Hands Holding Wooden Plate

I vår prestationsinriktade kultur känner sig många otillräckliga och har låg självkänsla.Vi vågar inte tro att vi är älskade som de vi är. Många upplever en stark ensamhet och tomhet mitt i överflödeskulturen som leder oss i i en jakt på upplevelser, konsumtion och missbruk för att fylla vårt behov av kärlek och tillhörighet. Därför behöver vi alla ett sammanhang där vi kan få bryta ihop, be om hjälp, växa, skapa, lysa, ta plats och på olika sätt vara inspirationskällor för varandra. Dessutom är samarbete vår enda möjlighet att för att kunna rädda den här planeten.

Olle Carlsson

Präst, författare och teologisk ledare i föreningen Kontempel