Image by Sasha  Freemind

Välkommen till Kontempel

En existentiell mötesplats online och i hjärtat av Stockholm.

 

Vad är Kontempel?

Kontempel en mötesplats för kontemplation och reflektion över våra djupaste existentiella behov. Verksamheten är öppen för alla, oavsett tro, frånvaro av tro, bakgrund eller personliga förmågor. Du är välkommen och respekterad precis som du är och för den du är. 

Mediterar på sängen

          Många upplever en stark ensamhet och tomhet mitt i överflödeskulturen som leder oss in i en jakt på upplevelser, konsumtion och missbruk för att fylla vårt behov av kärlek och tillhörighet. Vi behöver alla ett sammanhang där vi på olika sätt kan vara inspirationskällor för varandra. Dessutom är samarbete vår enda möjlighet för att kunna rädda den här planeten."

Olle Carlsson

Präst och initiativtagare

Ung student i biblioteket

Vad gör Kontempel?

Kontempel är en andlig mötesplats utifrån en vidare tolkning av begreppet ”andlighet”. Det handlar inte bara om en eventuell trosuppfattning utan omfattar även andra, icke-materiella aspekter, av det som gör människan till en helhet – såsom konst, filosofi, poesi, musik och relationer.

Vad händer i Kontempel?

Kontempels verksamhet bygger på frivillighet. Just nu håller vi centret öppet fyra dagar i veckan för samtal, stillhet, lunch och fika. Vår verksamhet bedrivs också online sju dagar i veckan, ibland flera gånger om dagen. Välkommen att vara med!

Skärmavbild 2021-05-04 kl. 19.39.39.png