Evenemang
Följ och hantera dina evenemang här
Inga evenemang för tillfället.
Logga in för att få kontakt med medlemmar
Visa och följ andra medlemmar, lämna kommentarer och mer.

Hjälp oss att bygga Kontempel!

Ideella föreningen Kontempel är i stort behov av ekonomiskt stöd och alla bidrag är viktiga.

Välkommen!

Kontempel har nu flyttat in i nya retreat- och utbildningscentret på Slupskjulsvägen 26 A på Skeppsholmen.