top of page
Skärmavbild 2019-11-05 kl. 14.13.50.png

Engagera dig

Volontär

Bli Kontempelvärd

Kontempel vill vara ett sammanhang där vi tillsammans söker en djupare mening med våra liv. En mötesplats som inte har med personliga förutsättningar eller förmågor att göra. Ett rum där vi är välkomna och respekterade precis som vi är. Välkommen att bidra i det praktiska arbetet som Kontempelvärd! Som värd har du den viktiga uppgiften att ta hand om centret, förbereda inför grupper och kurser samt välkomna nya besökare.

Image by Priscilla Du Preez
          Många upplever en stark ensamhet och tomhet mitt i överflödeskulturen som leder oss in i en jakt på upplevelser, konsumtion och missbruk för att fylla vårt behov av kärlek och tillhörighet. Vi behöver alla ett sammanhang där vi på olika sätt kan vara inspirationskällor för varandra. Dessutom är samarbete vår enda möjlighet för att kunna rädda den här planeten."

Olle Carlsson

Präst och initiativtagare

bottom of page