Om oss.

Kontempel är ett nytt namn utifrån orden komplement, tempel och kontemplation En mötesplats för vår tids hemlösa andliga längtan, öppen för alla människor oavsett tro eller avsaknad av tro.

 

Vi är en fri ekumenisk förnyelserörelse som följer Svenska kyrkans ordning. Rörelsen har sitt center på Skeppsholmen i hjärtat av Stockholm och är sprungen ur en mångårig verksamhet i Katarina församling på Södermalm.

 

Ideella Föreningen Kontempel har ett nära samarbete med Svenska kyrkan men får inte del av dess medlemsavgift. Därför är vi helt beroende av frivillighet, gåvor och intäkter för stora delar av vår verksamhet. 

 

Verksamheten utvecklas dessutom för fullt just nu på digitala plattformar såsom Facebook, Youtube, Instagram och Zoom. Syftet med Kontempel är att inspirera till existentiella mötesplatser för fler än dem som hittar sin väg in i kyrkan.

 

 

"I vår prestationsinriktade kultur känner sig många otillräckliga och har låg självkänsla.Vi vågar inte tro att vi är älskade som de vi är. Många upplever en stark ensamhet och tomhet mitt i överflödeskulturen som leder oss i i en jakt på upplevelser, konsumtion och missbruk för att fylla vårt behov av kärlek och tillhörighet. Därför behöver vi alla ett sammanhang där vi kan få bryta ihop, be om hjälp, växa, skapa, lysa, ta plats och på olika sätt vara inspirationskällor för varandra. Dessutom är samarbete vår enda möjlighet att för att kunna rädda den här planeten".

Olle Carlsson

Präst, författare och teologisk ledare i föreningen Kontempel