HEJ OCH VÄLKOMMEN TILL KONTEMPEL

Ideella Föreningen Kontempel är en mötesplats för vår tids hemlösa andliga längtan och en fri ekumenisk rörelse inom Svenska kyrkan. Kontempel har sin bas i hjärtat av Stockholm – i Eric Ericssonhallen (fd Skeppsholmskyrkan). Rörelsen är sprungen ur en mångårig verksamhet i Katarina församling på Södermalm i Stockholm. Syftet är att inspirera till och skapa existentiella mötesplatser för fler än dem som hittat till kyrkan. Kontempel är ett nytt konstruerat namn utifrån orden komplement, tempel och kontemplation