top of page

Vad är Kontempel?

KONTEMPEL ÄR EN MÖTESPLATS FÖR INRE HÄLSA. Vi har vår bas i ett retreatcenter på Skeppsholmen i hjärtat av Stockholm. Vi arrangerar kurser i samverkan med olika instanser i samhället och över hela Norden. Initiativtagare är bland andra prästen och författaren Olle Carlsson.

KONTEMPEL ÄR EN ANDLIG MÖTESPLATS utifrån en vidare tolkning av begreppet ”andlighet”. Det handlar inte bara om en eventuell trosuppfattning utan omfattar även andra, icke-materiella aspekter, av det som gör människan till en helhet – såsom konst, filosofi, poesi, musik och relationer.

KONTEMPEL ÄR ETT KONSTRUERAT NAMN utifrån associationerna tempel, komplement och kontemplation. En kyrklig förnyelserörelse och en öppen mötesplats för kontemplation över våra djupaste existentiella behov.

KONTEMPEL ÄR ÖPPET FÖR ALLA oavsett tro, frånvaro av tro, bakgrund eller personliga förmågor. Du är respekterad precis som du är och för den du är. Verksamheten är politiskt och religiöst obunden men vilar tryggt på en kristen, icke-dömande värdegrund där alla är välkomna utan undantag.

Kommande kurser

Kommande evenemang

Vad är Kontempel?
          Många upplever en stark ensamhet och tomhet mitt i överflödeskulturen som leder oss in i en jakt på upplevelser, konsumtion och missbruk för att fylla vårt behov av kärlek och tillhörighet. Vi behöver alla ett sammanhang där vi på olika sätt kan vara inspirationskällor för varandra. Dessutom är samarbete vår enda möjlighet för att kunna rädda den här planeten."

Olle Carlsson

Präst och initiativtagare

bottom of page