shutterstock_36991012_edited_edited_edited.jpg

En existentiell mötesplats.

 

Vad är Kontempel?

Kontempel är en plats för kontemplation och reflektion över våra djupaste existentiella behov. Verksamheten är öppen för alla, oavsett tro, frånvaro av tro, bakgrund eller personliga förmågor. Du är välkommen och respekterad precis som du är och för den du är. Kontempel är en andlig mötesplats utifrån en vidare tolkning av begreppet ”andlighet”. Det handlar inte bara om en eventuell trosuppfattning utan omfattar även andra, icke-materiella aspekter, av det som gör människan till en helhet – såsom konst, filosofi, poesi, musik och relationer.

_DSC5971_edited_edited.jpg
          Många upplever en stark ensamhet och tomhet mitt i överflödeskulturen som leder oss in i en jakt på upplevelser, konsumtion och missbruk för att fylla vårt behov av kärlek och tillhörighet. Vi behöver alla ett sammanhang där vi på olika sätt kan vara inspirationskällor för varandra. Dessutom är samarbete vår enda möjlighet för att kunna rädda den här planeten."

Olle Carlsson

Präst och initiativtagare

FLADEN_DJI_0219web_PPoint_mm_HD.jpg

Var finns Kontempel?

Kontempel bedriver daglig verksamhet online (såsom dagliga samlingar på Facebook kl 9.00) och kurser via Zoom. Vi har också ett eget retreatcenter på Skeppsholmen i anrika kulturhuset Mindepartementet på Slupskjulsvägen 26 A mitt i Stockholm. Några gånger per termin firas storsamling, mässa eller andra evenemang i kyrkan ovanför centret, den så kallade Eric Ericsonhallen (fd Skeppsholmskyrkan). Kursverksamhet Livsstegen bedrivs dessutom över hela Norden.

Vad gör Kontempel?

Kontempel bedriver daglig verksamhet både online och i retreatcentret. En stor del av kursverksamheten består av programmet Livsstegen som finns i hela landet. Kontempel finansieras av bidrag, kurs- och medlemsintänkter och majoriteten är frivilliga som bidrar praktiskt i centret eller håller i kurser och evenemang.

17913797941462375.jpg