top of page

Vad är Kontempel?

Kontempel är en mötesplats för inre hälsa. Vi bedriver verksamhet online och har vår bas i ett retreatcenter på Skeppsholmen i hjärtat av Stockholm. Kontempel arrangerar även kurser i Roslagen och Grekland och samverkar med organisationer över hela Norden. Initiativtagare är prästen och författaren Olle Carlsson.

Kontempel är en andlig mötesplats utifrån en vidare tolkning av begreppet ”andlighet”. Det handlar inte bara om en eventuell trosuppfattning utan omfattar även andra, icke-materiella aspekter, av det som gör människan till en helhet – såsom konst, filosofi, poesi, musik och relationer.

 

Verksamheten är öppen för alla, oavsett tro, frånvaro av tro, bakgrund eller personliga förmågor. Du är välkommen och respekterad precis som du är och för den du är. Kontempel är ett konstruerat namn utifrån associationerna tempel, komplement och kontemplation. En kyrklig förnyelserörelse och en öppen mötesplats för kontemplation och reflektion över våra djupaste existentiella behov. 

livsstegenledare_edited_edited.jpg

Kommande kurser

Vad är Kontempel?
          Många upplever en stark ensamhet och tomhet mitt i överflödeskulturen som leder oss in i en jakt på upplevelser, konsumtion och missbruk för att fylla vårt behov av kärlek och tillhörighet. Vi behöver alla ett sammanhang där vi på olika sätt kan vara inspirationskällor för varandra. Dessutom är samarbete vår enda möjlighet för att kunna rädda den här planeten."

Olle Carlsson

Präst och initiativtagare

bottom of page