Wellness Coach

Kontempelkören

Hösten 2020 startade nya Kontempelkören under ledning av artisten och wellnesscoachen Marie Bergman. Läs mer om henne på www.mariebergman.nu. Kontempelkören är tänkt att ge glädje och kraft till sina deltagare men även att stötta Kontempels gudstjänster med sin repertoar. Läs mer om Kontempelkören under Kurser.

Kontempel Movement med Alexander Dam

Under våren hålls en spännande workshop i återkoppling till kropp och rörelse. Att ha tillgång till kroppen och dess förmåga till varseblivning, perception, fantasi och känslor - att låta vårt inre ta form i kroppen - behövs för att kunna bearbeta, förstå samt hela oss själva i den ständiga förändring vi går igenom. Tre sessioner med max 10 personer under ledning av dansaren, artisten och danspedagogen Alexander Dam. Workshopen är genrelös, ingen förkunskap krävs.. Boka din plats här.

Retreater

Läs mer Kontempels retreatverksamhet under Kurser.

Morgonsamlingar

Delta i Kontempels dagliga morgonsamlingar sju dagar i veckan klockan 10.00-10.10 på Kontetmpels Facebooksida här.

Mer wellness kommer!

Wellness

Körsång, vandring, yoga och meditation

Stöd uppbyggnaden!

Ideella föreningen Kontempel är i stort behov av ekonomiskt stöd.

Donera valfri summa genom att swisha till 1235366943 eller sätt in din donation via bankgiro 5446-7659.