©2019 by Kontempel. Proudly created with Wix.com

Klassrum

Utbildning och rehabilitering

Livsstegen, arbetsrehabilitering, utbildningar, föreläsningar, samtal e.t.c.

Soluppgång på naturen

Andlighet

Gudstjänster, andakter, retreater, kontemplation och wellness.

fika

Fysiska mötesplatser

Rum för bön, utbildning, skapande, studier, samtal, odling och måltider.

Vintage Serietidningar

Kultur och skapande

Musik, konst, scenkonst, litteratur och kreativ verkstad.

Counsel & Råd

Forum

Samverkan mellan kyrka, samhälle, kultursektor och näringsliv.