Reach the Top

En viktig del av Kontempels sociala verksamhet som vi kallar ”Utveckling” handlar om hjälp till självhjälp och empowerment - bemyndigande av människor.

Verksamheten Livsstegen är en stor del av denna verksamhet. Ett självhjälpsprogram för personlig och existentiell utveckling.

 

Mer information om Kontempels andra sociala verksamheter kommer inom kort!

Utveckling

Vi hjälper inte andra - vi hjälper varandra