Image by Eneko Uruñuela

Kontempel vill vara som ett andligt ”Friskis & Svettis” med låga trösklar och högt i tak. Utöver att vara en mötesplats för andlig och existensiell hälsa och hållbarhet samt en plats för levande kultur och skapande, är Kontempels syfte att sprida Katarinamodellen och inspirera till förändringsarbete och stödja omställningen i kyrkor och andra verksamheter landet över.

 

Att tillhandahålla utbildning i att leda Livsstegen samt Livsstegen för unga och medverka till en spridning av självhjälpsprogrammet. På samma sätt som AA, ska Livsstegen finnas tillgängligt för alla som behöver det. Dela med sig av erfarenheterna av Katarina sociala företagande och bistå med stöd att starta upp liknande verksamhet.

Ett andligt "Friskis och Svettis"

Med låga trösklar och högt till tak