Image by Eneko Uruñuela

Kontempel vill vara som ett andligt ”Friskis & Svettis” med låga trösklar och högt i tak. Utöver att vara en mötesplats för andlig och existensiell hälsa och hållbarhet samt en plats för levande kultur och skapande, är målet att sprida Kontempels modell, inspirera till förändringsarbete och stödja omställningar i kyrkor och andra verksamheter landet över. Att tillhandahålla utbildningar i Livsstegen och medverka till en spridning av programmet. På samma sätt som AA eller Friskis och Svettis, ska Livsstegen finnas tillgängligt för alla. Syftet är att dela med oss av erfarenheterna från församlingsutveckling och att bistå med stöd att starta upp levande existentiella, sociala och kulturella verksamheter till alla som behöver det.

Ett andligt "Friskis och Svettis"

Med låga trösklar och högt till tak

Stöd uppbyggnaden!

Ideella föreningen Kontempel är i stort behov av ekonomiskt stöd.

Donera valfri summa genom att swisha till 1235366943 eller sätt in din donation via bankgiro 5446-7659.