STÖD KONTEMPEL

Ideella Föreningen Kontempel är andlig mötesplats och fri rörelse inom Svenska kyrkan. Kontempel får dock inte del av kyrkoavgiften och därför är man helt beroende av ekonomiskt stöd.

 

Om du vill vara med och utveckla Kontempel kan du bli medlem, månadsgivare, sponsor, donator eller volontär: