top of page

Ett varmt tack till dig som handlar på denna sida!

Ditt stöd gör det möjligt för Kontempel att utvecklas till den mötesplats för vår tids andliga längtan som vi strävar efter tillsammans.

På vänster sida kan du välja om du bara vill se en typ av alternativ.

Vi har inga produkter att visa här just nu.

          Många upplever en stark ensamhet och tomhet mitt i överflödeskulturen som leder oss in i en jakt på upplevelser, konsumtion och missbruk för att fylla vårt behov av kärlek och tillhörighet. Vi behöver alla ett sammanhang där vi på olika sätt kan vara inspirationskällor för varandra. Dessutom är samarbete vår enda möjlighet för att kunna rädda den här planeten."

Olle Carlsson

Präst och initiativtagare

bottom of page