Ett varmt tack till dig som handlar på denna sida!

Ditt stöd gör det möjligt för Kontempel att utvecklas till den mötesplats för vår tids andliga längtan som vi strävar efter tillsammans.

På vänster sida kan du välja om du bara vill se en typ av alternativ.

Hjälp oss att bygga Kontempel!

Ideella föreningen Kontempel är i stort behov av ekonomiskt stöd och alla bidrag är viktiga.

Välkommen!

Kontempel har nu flyttat in i nya retreat- och utbildningscentret på Slupskjulsvägen 26 A på Skeppsholmen.