top of page

BLI KONTEMPLARE

Stöd och bli en del av Ideella Föreningen Kontempel.

 • Bli medlem i Kontempel!

  95kr
  Varje år
   
  • Som medlem visar du ditt stöd för Kontempels verksamhet.
  • Som medlem får du löpande information om verksamheten.
  • Som medlem kan du rösta på föreningens årsmöte.
          Många upplever en stark ensamhet och tomhet mitt i överflödeskulturen som leder oss in i en jakt på upplevelser, konsumtion och missbruk för att fylla vårt behov av kärlek och tillhörighet. Vi behöver alla ett sammanhang där vi på olika sätt kan vara inspirationskällor för varandra. Dessutom är samarbete vår enda möjlighet för att kunna rädda den här planeten."

Olle Carlsson

Präst och initiativtagare

bottom of page