Image by Mario Purisic

Gerhard Bley

Ordförande

Vår organisation

Ett sammanhang för människor, av människor, i kontakt med människor.

 

Civilekonom från Stockholms Universitet och University of Arizona i USA. Idag VD för O. Kavli AB och har ett långt förflutet från seniora ledarroller i företag som Arla Foods, ArvidNordquist AB, Tempur Sverige AB, m fl bolag. Gerhard har också en bred erfarenhet av styrelsearbete i ideella organisationer från främst trav- och galoppsporten och intresseorganisationer. 2012 publicerade Gerhard ledarskapsboken ”Instinkt eller insikt, bättre resultat genom empatiskt ledarskap”. Gerhard har de senaste åren också varit aktiv inom Katarina församling som bl.a. Livsstegsledare.

– På samma sätt som Katarina församling lyckats skapa en kyrka för människor, av människor, i kontakt med människor, hoppas jag att Kontempel ska föra denna modell vidare till än fler människor. Katarina församling är ju begränsad till att verka på Södermalm, medan vi står fria att möta alla människor runt om i Sverige. Jag hoppas att Kontempel ska bli den öppna, genuina och andliga plats dit människor av alla slag kommer för att finna sammanhang, ro, mening och delaktighet. Vi är här för alla.

Per Josefson

Adjungerad

Jur. kand. och studier i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Verksam under drygt 25 år som affärsjurist och delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrå och numera chefsjurist. Representerar Stockholms domkyrkoförsamling som adjungerad styrelseledamot i Kontempel. 

 

– Som aktiv i domkyrkoförsamlingen, inom vars församlingsgränser Skeppsholmen ligger, är mitt uppdrag i Kontempels styrelse att verka för ett utvecklande förhållande mellan Kontempel och Svenska kyrkan lokalt. Jag tror på öppenhet: trons mysterium rymmer enorma skillnader. 

Egil Bråthe

Adjungerad

Egil Bråthe har som en av Sveriges ledande affärsutvecklingskonsulter varit med
och utvecklat Shopper Marketing i Sverige. Under åren har han genomfört tillväxtfrämjande
projekt ihop med bl.a. Arla Foods, Aftonbladet, Polfärskt Bröd och Kavli. I grunden
finns en examen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Oslo och en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Fotiní Carlsson

Verksamhetschef

Masterprogrammet i journalistik, JMK Stockholms universitet, fil kand i litteratur- och genusvetenskap. Kulturredaktör på  LRF Media och Latifeh AB. Kommunikatör och projektledare i Katarina församling, Katarina Sociala Företagande, Flyktinghjälpen Katarina. Metodutvecklare och handledare i Livsstegen. Författare/redaktör till flera böcker t.ex. Tolv steg för hopplösa, Stilla stund med barnen (Bonnier Fakta) och Liv i kyrkan – kyrkan i livet (Verbum).

– Jag hoppas att Kontempel ska kunna bidra till att så många människor som möjligt ska få uppleva sig själva som värdefulla och behövda. Att vi i Kontempel ska kunna samlas och lyssna till varandra även om vi kommer från olika håll, bildligt och bokstavligt. Att Kontempel ska hjälpa allt fler ska förstå att vi är en del av skapelsen, och bättre börja ta hand om den och oss.

Olle Carlsson

Teologisk ledare

Präst, föreläsare, författare och social entreprenör som prästvigdes i Svenska kyrkan 1980 och sedan dess varit verksam som komminister i Kista församling, Fryshuset, Allhelgonakyrkan och 2009-2019 som kyrkoherde i Katarina församling. Har tidigare varit verksam som chef, etisk rådgivare och behandlare på Alfastiftelsen, Provita och Ersta. Har bl.a. gett ut böckerna Kristendom för ateister, Just idag, Livsstegen och senast Kallad – kamp och kärlek.

Läs mer om Olle på www.ollecarlsson.com

Teologisk ledare

Anna Takanen

Skådespelare, regissör och författare. Konstnärlig ledare och Vice Vd 2006-2015 på Göteborgs Stadsteater. Utnämdes  till Teaterchef på Kulturhuset/ Stadsteatern, där hon verkade till oktober 2019. Utkom därefter med självbiografin Sörjen som blev (Albert Bonnier) om krigets efterverkningar i hennes familj och i samhället.

– Jag hoppas Kontempel blir en förenande plats för många olika sorters människor som tänker och grubblar över existensen och vad det innebär att vara människa i vår tid. En kreativ plats där det erbjuds ett rum som inkluderar medskapande och lekskapande genom olika områden. En troende plats där vi firar mässa och gör något tillsammans och på det sättet skapar konkreta möten i praktiken. Jag tror vår tids psykiska ohälsa mycket handlar om stress och brist på samvaro. Jag hoppas Komtempel blir en nära plats som bryter ensamhet och isolation. En varm plats där vi kan överlämna oss till varandra och dela tron på att vi är älskade precis som vi är. En öppen plats för alla att mötas i tro, en inkluderande plats där vi aktivt söker det som förenar mer än det som skiljer. En trygg plats där vi önskar varandra frid. En levande plats att få bli lite mer människa på.

Arne Dahlberg 

Administrativt ansvarig

Adjungerad styrelsesekreterare

Konsult i HR- och personalfrågor, tidigare HR-direktör och dessförinnan personalchef på Coca Cola, personalchef på ISS, HR-manager på Continental och med en fil Mag i Psykologi.

– Jag hoppas att Kontempel ska kunna fylla ett behov av samvaro för så många som möjligt i hela Sverige.

Stöd uppbyggnaden!

Ideella föreningen Kontempel är under uppbyggnad och i stort behov av ekonomiskt stöd.

Donera valfri summa genom att swisha till 1235366943 eller sätt in din donation via bankgiro 5446-7659.

Välkommen!

Nu flyttar Kontempel in i nya lokalerna på Slupskjulsvägen 26 A i hjärtat av Stockholm.