Image by Mercedes Bosquet

Välkommen till en mötesplats för vår tids hemlösa andliga längtan.

Ideella Föreningen Kontempel är ett sammanhang där vi tillsammans söker en djupare mening med våra liv. En andlig mötesplats som inte har med personliga förutsättningar eller förmågor att göra utan är välkomna och respekterade som vi är. 

Woman in Nature

       Kontempels verksamhet syftar till att erbjuda människor möjligheten att söka och finna en djupare mening med sina liv, en tillhörighet och ett sammanhang som inte har med framgång eller personliga förutsättningar och förmågor att göra.

Break Dancer
Forest
Women Holding Hands
Hands Holding Wooden Plate

"Många upplever en stark ensamhet och tomhet mitt i överflödeskulturen som leder oss in i en jakt på upplevelser, konsumtion och missbruk för att fylla vårt behov av kärlek och tillhörighet. Därför behöver vi alla ett sammanhang där vi på olika sätt kan vara inspirationskällor för varandra. Dessutom är samarbete vår enda möjlighet att för att kunna rädda den här planeten."

Olle Carlsson

 Initiativtagare till Kontempel

Stöd uppbyggnaden!

Ideella föreningen Kontempel är under uppbyggnad och i stort behov av ekonomiskt stöd.

Donera valfri summa genom att swisha till 1235366943 eller sätt in din donation via bankgiro 5446-7659.

Välkommen!

Nu flyttar Kontempel in i nya lokalerna på Slupskjulsvägen 26 A i hjärtat av Stockholm.