geran-de-klerk-263475-unsplash_rev.jpg

Livsstegen Ledarabonnemang

För alla Livsstegens ledare i Norden.

Detta ingår abonnemangsavtalet med Kontempel – Livsstegens nya nationella center:

​1. Regelbunden handledning med bl.a. Olle Carlsson
Digital delningsgrupp med handledning en gång per månad tillsammans med Olle Carlsson och andra ansvariga för Livsstegens verksamhet i Kontempel. Första handledningstillfället är tisdag 26 januari klockan 14.00-15.00. (Du får en länk till handledningen som äger rum via verktyget Zoom när du tecknar abonnemanget).

​2. Ledarnätverket "Livsstegen Ledare Norden"
Livsstegens ledarnätverk vill vara en stor självhjälpsgrupp där vi hjälps åt med verksamhetens möjligheter och utmaningar, knyter kontakt, utbyter inspiration, lärdomar och idéer både fysiskt och digitalt i hela Norden.

​3. Livsstegens Ledarsida på www.kontempel.se
En sida med möjlighet för ledare att knyta kontakt med varandra genom inloggning till Livsstegens ledarsidor.

​4. Snabb och smidig tillgång till grundläggande ledarmaterial
Inloggning till sidan där allt material du behöver som ledare i Livsstegen finns att ladda ner kostnadsfritt hur många gånger som helst.

​5. Det senaste materialet
Det senast utvecklade materialet laddas regelbundet upp på Livsstegens ledarsidor där du lätt kan ladda ner det.

​6. Marknadsföring

Kontempel har hög kompetens inom marknadsföring och upparbetade kanaler i medier som når hundratusentals människor i Norden. Vi lägger upp information om er på vår hemsida och annonserar alla era verksamheter inom Livsstegen i sociala medier.

​7. Ledarcertifikat
Du och de ledare som utbildats tillsammans med dig får ett undertecknat ledarcertifikat postat till dig.

8Inbjudningar till ledarkurser, resor och retreater

Inbjudningar till digitala och fysiska utbildningar, fortbildningar och retreater i Sverige och utomlands.

​9. Karta och förteckning 

Vi sätter er verksamhet på Livsstegens egen Googlekarta så att alla som är intresserade av Livsstegen lätt kan hitta er verksamhet.

​10. Information om metodutveckling
Livsstegen utvecklas ständigt och du är först att vilka nyheter som lanseras, såsom t.ex. Livsstegen Ung och Livsstegen Jobb och Hälsa.

​11. Inbjudan till årligt nationell träff
Kontempel bjuder in alla Livsstegens ledare i Norden till en årlig träff.

​Terminskostnad (faktureras)

Kostnad per företag/organisation: 4000 kr exkl. 25% moms (5000 kr inkl. moms)

Privatpersoner:  2400 kr exkl. 25%  (3000 kr inkl. moms)

Teckna ditt abonnemang här

Kostnaden för abonnemanget fatkureras.

 

Stöd uppbyggnaden!

Ideella föreningen Kontempel är i stort behov av ekonomiskt stöd.

Donera valfri summa genom att swisha till 1235366943 eller sätt in din donation via bankgiro 5446-7659.