Forest Path
Livsstegen

 Handledarprogrammet

Du som är ledare är välkommen med i Livsstegens Handledarprogram.

Handledarprogrammet kvalitetssäkrar Livsstegens verksamhet och ger möjligheten att starta upp Livsstegen utanför Kontempels organisation. I Handledarprogrammet utbyter ledare och ansvariga erfarenheter, ges kontinuerlig handledning, stöd i marknadsföring, uppdaterat ledar- och kommunikationsmaterial, fortbildning samt möjlighet att ta betalt för den egna verksamheten.

Starta upp och led Livsstegen i ny verksamhet såhär:

DEL 1: Gå kursen  Livsstegen

Tre olika alternativ: en gång/vecka i 3 månader eller kursretreat 3-7 dagar.

DEL 2: Gå kursen Livsstegen Ledare

Två olika alternativ: kurs  2 dagar eller kursretreat 3-7 dagar.

DEL 3: Gå Livsstegens Handledarprogram

Några handledningsträffar per termin.

Livsstegens handledarprogram inkluderar bland annat:

Regelbunden handledning

Digital handledning en gång per månad tillsammans med utvecklaren Olle Carlsson och andra ansvariga för Livsstegens verksamhet.

Ledarnätverk

Vi hjälps åt med verksamhetens möjligheter och utmaningar, knyter kontakt, utbyter inspiration, lärdomar och idéer både fysiskt och digitalt i hela Norden.

Livsstegens ledarsida

Forum för ledare som vill knyta kontakt med varandra genom inloggning till Livsstegens ledarsidor.

Startpaketet

Inloggning till sidan där allt material du behöver som ledare i Livsstegen finns att ladda ner kostnadsfritt.

Nytt material

Det senast utvecklade materialet laddas regelbundet upp.

Marknadsföring

Vi lägger upp information om er på vår hemsida och annonserar era verksamheter inom Livsstegen i sociala medier.​ (Vårt startpaket innehåller också allt du behöver för egen marknadsföring).

Ledarcertifikat

Du får ett undertecknat ledarcertifikat postat till dig.

Inbjudningar och rabatter till ledarkurser, resor och retreater

Inbjudningar till digitala och fysiska utbildningar, fortbildningar och retreater i Sverige och utomlands.

Karta och förteckning

Vi sätter er verksamhet på Livsstegens officiella karta så att alla som är intresserade av Livsstegen lätt kan hitta er verksamhet. 

Information

Livsstegen utvecklas ständigt och du är först att vilka nyheter som finns i verksamheten.

Inbjudan till årlig nationell träff för alla ledare i Norden

Kontempel bjuder in alla Livsstegens ledare i Norden till minst en årlig träff.

 

Anmäl dig till Handledarprogrammet här:

Tack! Ett mail med inloggningsuppgifter kommer snart.