Image by Melissa Askew

Engagera dig

Det är bara tillsammans vi kan bygga Kontempel.

 

Bli ideell medarbetare i Kontempel

Kontempel vill vara ett sammanhang där vi tillsammans söker en djupare mening med våra liv. En mötesplats som inte har med personliga förutsättningar eller förmågor att göra. Ett rum där vi är välkomna och respekterade precis som vi är. 

Image by Priscilla Du Preez