Wheat Field

I juni 2018 samlades en grupp med både frivilliga och medarbetare i Katarina församling i Ytterjärna utanför Stockholm. Olle Carlsson, kyrkoherde i Katarina församling, ledde dagarna utifrån temat ”En ny väg för kyrkan”.

 

Erfarenheterna från Svenska kyrkans mest välbesökta gudstjänster Allhelgona- och Katarinamässan, samt självhjälpsprogrammet Livsstegen som Carlsson tog med sig från behandlingsvärlden och Fryshuset till Katarina församling, mötte inspiration från internationella behandlingshem, retreatgårdar, frikyrkor och samtida populärfilosofiska utbildningsverksamheter.

 

Samma höst startade Katarina församling en försöksverksamhet med ambitionen att hålla Allhelgonakyrkan öppen på dagtid i veckorna. De första stegen togs mot att skapa en klosterliknande plats mitt i storstaden med gemenskap och dagliga böner, kontemplativa praktiker, inspirationsföreläsningar och arbete i kyrkans odling i Helgalunden. Både frivilliga och medarbetare i Katarina församling hjälptes åt med att vara värdar, hålla i andakter och driva caféet i kyrkans undervåning. Den nya verksamheten fick namnet Katarina Kontempel. Kontempel är ett konstruerat nytt namn utifrån orden orden komplement, tempel och kontemplation.

I september 2019 frånträdde Olle Carlsson befattningen som kyrkoherde för att på kyrkorådets uppdrag under tjänstledigheten undersöka möjligheterna att skapa ett nätverk vid namn Katarina Kontempel i Allhelgonakyrkan i Katarina församling. I oktober beslöt kyrkorådet att nätverket inte var förenligt med församlingens uppdrag.

I november bildades ideella föreningen Kontempel och i december frånträdde Olle Carlsson sin tjänst som kyrkoherde efter tio år som kyrkoherde och 25 år som präst i Katarina församling.

 

Söndagen den 9/2 2020 firades Kontempels första mässa i Eric Ericssonhallen, fd Skeppsholmskyrkan, på Skeppsholmen i centrala Stockholm. Ca 550 personer som var maxgränsen för lokalen deltog och föreningen fick samma dag 200 medlemmar.

En ny väg för kyrkan

En klosterliknande plats mitt i storstaden

 

       Det är viljan och strävan att bidra till att motverka den andliga hemlösheten och de problem som den orsakar och att ingjuta livsmod, glädje och hopp som är upphovet till Kontempels existens.

Stöd uppbyggnaden!

Ideella föreningen Kontempel är under uppbyggnad och i stort behov av ekonomiskt stöd.

Donera valfri summa genom att swisha till 1235366943 eller sätt in din donation via bankgiro 5446-7659.

Välkommen!

Nu flyttar Kontempel in i nya lokalerna på Slupskjulsvägen 26 A i hjärtat av Stockholm.