AKTUELLT

Länk till Kontempels nyhetsbrev i maj 2020:

P.g.a. pandemin har Kontempel även blivit en digital andlig mötesplats:

  • Möt oss live på Facebooksidan Kontempel till morgonsamlingen "Just idag" med olika Kontemplare sju dagar i veckan kl 10.00.

  • Du kan också uppleva Kontempel Kultur på onsdagar och lördagar kl 20.00. Och inte minst fira Kontempelmässa med oss där kl 11.00 följande söndagar våren 2020: 5 april, 10 maj och eventuellt 7 juni om vi inte kan mötas i Kontempel (Eric Ericssonhallen/Skeppsholmskyrkan).