AKTUELLT

  • Scrolla neråt för Kontempels och Livsstegens aktuella evenemang, kurser och retreater.

  • Läs om bakgrund och visionen i Olle Carlssons nya bok Kallad; kamp och kärlek.


OM KONTEMPEL

Ideella föreningen Kontempel vill inspirera till levande existentiella mötesplatser och har retreat- och utbildningsverksamhet i fokus.

Initiativtagare är bland andra Olle Carlsson, kyrkoherde i Katarina församling ptom 2019 som initierat Svenska kyrkans mest välbesökta gudstjänster och ett nydanande socialt och kulturellt arbete på Södermalm i Stockholm (se svenskakyrkan.se/katarina).

Kontempels styrelse består bl.a. av Gerhard Bley, ordförande och VD på stiftelsen Kavli, fd teaterchef på Kulturhuset/Stadsteatern Anna Takanen, samt medie- och näringslivsprofilen Joachim Berner. Läs mer på www.kontempel.se

Kontempel kommer under våren och hösten 2020 att hålla temadagar i Eric Ericssonhallen ungefär en gång i månaden, samtidigt som man tillsammans med ett stort antal frivilliga och sponsorer bygger upp verksamheten och ökar närvarograden. Samarbeten och uthyrning kommer även fortsatt vara en del av Eric Ericssonhallens verksamhet.

LIVSSTEGEN LEDARKURSER & RETREATER I KONTEMPEL STOCKHOLM/ROSLAGEN HÖSTEN 2020:

 

HÖSTENS LEDARKURS I STOCKHOLM

4-5(6) September 2020, Stockholm

Ledarkurs i Livsstegen 2,5 dagar (om man väljer att stanna på Kontempelmässan på söndagen) inklusive ledarmaterial, kommunikationspaket och behörighet att starta upp och leda grupper på ny plats samt fika. Handboken Livsstegen, måltider, resa och boende ingår ej. Pris för denna grundkurs på 2,5 dagar: 2900 kr + moms.

LIVSSTEGENS LEDARKURS & RETREAT I ROSLAGEN

17-20 september 2020, Strömsborg, Norrtälje

En ledarkurs kombinerad med retreat för dig som vill starta och leda Livsstegen 

Torsdag 17 - söndag 20 september på Strömsborgs retreatgård i Norrtälje

Pris för ledarkurs i Livsstegen (inklusive ledarmaterial, kommunikationspaket och behörighet att starta upp och leda grupper på ny plats), retreat, tre övernattningar och alla måltider: 5400 kr för del i dubbelrum (enkelrum +1000 kr).

 

LIVSSTEGENS RETREATKURS I ROSLAGEN

15-18 oktober 2020, Strömsborg, Norrtälje

En retreatkurs för dig som längtar efter att fördjupa eller förändra ditt liv

Torsdag 15 - söndag 18 oktober på Strömsborgs retreatgård i Norrtälje

Pris för fyra dagars retreat, kurs i Livsstegen, tre övernattningar och samtliga måltider: 3900 kr för del i dubbelrum (enkelrum +1000 kr).

 

LIVSSTEGENS RETREATKURS I ROSLAGEN

5-8 november 2020, Strömsborg, Norrtälje

En retreatkurs för dig som längtar efter att fördjupa eller förändra ditt liv

Torsdag 5 - söndag 8 november på Strömsborgs retreatgård i Norrtälje

Pris för fyra dagars retreatkurs i Livsstegen inklusive tre övernattningar och alla måltider: 3900 kr för del i dubbelrum (enkelrum +1000 kr).

KONTAKT

Kontakt: +46 (0)722324484 / info@livsstegen.se

Webb: livsstegen se / kontempel.se