Image by Mercedes Bosquet

Kontempel bildades hösten 2019 och bygger för närvarande upp ett center i anrika Mindepartementet på oasen Skeppsholmen, i hjärtat av centrala Stockholm. Föreningen vill inspirera till mötesplatser för vår tids existentiella behov över hela landet. Kontempel är ett nytt namn utifrån orden komplement, tempel och kontemplation. Varmt välkommen!

 

En mötesplats för vår tids andliga längtan

Välkommen till Ideella Föreningen Kontempel

Break Dancer
Forest
Women Holding Hands
Hands Holding Wooden Plate

I vår prestationsinriktade kultur känner sig många otillräckliga och har låg självkänsla.Vi vågar inte tro att vi är älskade som de vi är. Många upplever en stark ensamhet och tomhet mitt i överflödeskulturen som leder oss i i en jakt på upplevelser, konsumtion och missbruk för att fylla vårt behov av kärlek och tillhörighet. Därför behöver vi alla ett sammanhang där vi kan få bryta ihop, be om hjälp, växa, skapa, lysa, ta plats och på olika sätt vara inspirationskällor för varandra. Dessutom är samarbete vår enda möjlighet att för att kunna rädda den här planeten.

Olle Carlsson, präst i Svenska kyrkan och teologisk ledare i Kontempel

Stöd uppbyggnaden!

Ideella föreningen Kontempel är i stort behov av ekonomiskt stöd.

Donera valfri summa genom att swisha till 1235366943 eller sätt in din donation via bankgiro 5446-7659.